Lukk

Avansert søk 

Aktuell søk

Område
Sesong
Produktlinje

Avbryt

CityTree - en installasjon av rensende mose

CityTree - en installasjon av rensende mose

Luftforurensning er et problem for mange byer over hele verden. Stadig flere mennesker flytter til byen, antall aktiviteter stiger og luftkvaliteten faller.

Tanken bak CityTree er å gi naturen midlertidige grøntarealer tilbake, for å øke både biologisk mangfold og beplantning i byen, og dermed også luftkvaliteten i bysentrene.

CityTree - slik virker det

CityTree er formet som en mur (på 4 meter i høyden, 3 meter i bredden og 1 meter i dybden) og fungerer som et smart biologisk filter med to flotte benker i tillegg. Installasjonen er helt selvregulerende: Den produserer elektrisitet ved hjelp av solpaneler, og vannet som samles opp fordeles over mosen via vanningskanaler.

Navnet CityTree er ikke veldig godt valgt, siden det ikke dreier seg om trær men om forskjellige mose-arter som er stablet og pakket tett oppå hverandre. Mosen absorberer karbondioksid (CO2) fra luften og omdanner det til rent oksygen. Den tyske gründerbedriften Green City Solutions forteller at én enkel installasjon filtrerer den samme mengden forurensning fra luften som hele 275 trær. Størst effekt på luftkvaliteten merker man i et område innen 50 meter rundt installasjonen.

Amsterdam installerer åtte CityTrees

I 2018 kjører Amsterdam et pilotprosjekt med åtte CityTrees. Pilotprosjektet er del av et større prosjekt "Knowledge Mile Park", som er et samlet initiativ av lokalbefolkningen, gründere, studenter og kommunen, for å forbedre luftkvaliteten via tiltak som miljøvern og beplantning.

Kilde: https://platform.groenkapitaal.nl